Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết công tác tuyên giáo trong LLVT địa phương

Tin tức - Sự kiện An ninh - Quốc phòng  
Tổng kết công tác tuyên giáo trong LLVT địa phương

            Vừa qua, tại huyện Kim Bảng, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh cùng Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang địa phương năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

          Năm 2020, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh và Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy đã bám sát chủ đề phối hợp, tích cực, chủ động phối hợp chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện có trọng tâm, trọng điểm và đạt kết quả tích cực trên các mặt công tác, nhất là thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng,  đặc biệt là việc tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ LLVT, dư luận xã hội, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ ngày càng được nâng cao, giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT địa phương. Các cơ quan, đơn vị đã tăng cường phối hợp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; định hướng dư luận xã hội, góp phần ổn định tình hình, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế, xã hội. Phong trào thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ công tác QS, QP, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Trong năm đã tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề; “ Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương quyết thắng" và 06 đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích chào mừng các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Hội nghị phối hợp công tác tuyên giáo trong LLVT địa phương.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

          Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang địa phương  năm 2021. Với chủ đề phối hợp năm 2021 là : “Phối hợp tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đai hội lần thứ XIII của Đảng". Các cơ quan đơn vị tiếp tục phối hợp tuyên truyền quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Xây dựng LLVT địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban chỉ huy quan sự các huyện, thị xã, thành phố chủ động hơn nưa vai trò của cơ quan cầu nối để Phòng chính trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp, chỉ đạo công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang địa phương./.


Đài Kim Bảng