Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện mô hình điểm cấp huyện “Đảng ủy xã Đại Cương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Triển khai thực hiện mô hình điểm cấp huyện “Đảng ủy xã Đại Cương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án”

          Đảng ủy xã Đại Cương huyện Kim Bảng vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện mô hình điểm cấp huyện “Đảng ủy xã Đại Cương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo công

Lãnh đạo huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.jpg

Toàn cảnh hội nghị 

          Theo đó thời gian thực hiện mô hình từ khi có thông báo thu hồi đất thực hiện dự án Cụm công nghiệp Lê Hồ, Khu Công Nghiệp Kim Bảng I trên địa bàn xã đến 31/12/2024, tập trung thực hiện các nội dung về Diện tích thu hồi và số hộ ảnh hưởng bởi dự án; quy trình triển khai công tác thu hồi; tiến độ kết quả công tác Giải phóng mặt bằng các dự án Cụm công nghiệp Lê Hồ, Khu Công Nghiệp Kim Bảng I. Để thực hiện tốt mô hình điểm Đảng ủy xã sẽ tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai nội dung của mô hình đến các chi bộ thôn và toàn thể cán bộ, đảng viên; Đưa việc thực hiện mô hình thành một nội dung trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, chi bộ; tổ chức  cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên trao đổi, thảo luận để đề ra biện pháp thực hiện đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện mô hình điểm bằng các hình thức phong phú như thông qua các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, khẩu hiệu, panô, áp phích, tranh ảnh; định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện mô hình hiệu quả...

Các chi bộ ký cam kết.jpg

Các chi bộ ký cam kết

           Qua đó nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác trong sự nghiệp cách mạng hiện nay. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân trong việc tự giác học và làm theo Bác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng ủy. Kết thúc hội nghị đại diện UBND xã, Ủy ban MTTQ xã, các chi bộ đã ký cam kết thực hiện mô hình điểm./.