Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền, trợ giúp pháp lý và phổ biến chính sách pháp luật tại 2 xã Liên Sơn và Thị trấn Ba Sao

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Tuyên truyền, trợ giúp pháp lý và phổ biến chính sách pháp luật tại 2 xã Liên Sơn và Thị trấn Ba Sao

       Trong 2 ngày 28, 29 tháng 3 năm 2023, Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Kim Bảng tổ chức trợ giúp pháp lý và tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật cho người dân xã Liên Sơn và Thị trấn Ba Sao.

HN TU VAN PHAP LI (1).jpg

​Toàn cảnh hội nghị 

          Tại buổi tuyên truyền 180 đại biểu là các hộ dân, người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn xã Liên Sơn và Thị trấn Ba Sao đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tình - GĐ Trung tâm trợ giúp pháp lý tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cơ bản trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, hỗ trợ bồi thường GPMB khi nhà nước thu hồi, các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, luật phòng chống buôn bán người, chính sách về Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Thông qua hội nghị đã giúp người dân 2 xã nắm rõ hơn những quy định của pháp luật liên quan đến hỗ trợ bồi thường GPMB khi nhà nước thu hồi đất. Qua đó tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ./.