Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBBC các xã, thị trấn huyện Kim Bảng tổ chức tổng kết công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin tức - Sự kiện Chuyên mục bầu cử  
UBBC các xã, thị trấn huyện Kim Bảng tổ chức tổng kết công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026.

            Ngày 10/6/2021 UBBC các xã, thị trấn huyện Kim Bảng đồng loạt tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

cac xa, tt tong ket cong tac bau cu.jpg

Xã Thi Sơn khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử

           Theo báo cáo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bảng đều được triển khai đúng luật, theo kế hoạch đã đề ra. Các bước tổ chức thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ theo phương châm tích cực, chủ động. Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức; công tác phòng chống dịch Covid 19 được thực hiện đúng quy định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử đều đảm bảo ổn định. Công tác nhân sự được các xã chuẩn bị chu đáo ở các bước hiệp thương. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền quán triệt về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử nên trong ngày bầu cử tỷ lệ cử tri đến tham gia bầu cử tại các xã, thị trấn của huyện Kim Bảng đều đạt cao, các cử tri đều thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm quyền, nghĩa vụ của mình và bầu chọn những đại biểu đại diện cho ý trí và nguyện vọng của nhân dân. Các đại biểu tham gia ứng cử đều đạt số phiếu bầu cao. Số đại biểu trúng cử tại các xã, thị trấn đều đảm bảo đúng cơ cấu, đủ số lượng, đạt chất lượng.

cac xa,tt tong ket cong tac bau cu.jpg

Xã Văn Xá khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử

          Tại hội nghị UBBC các xã, thị trấn huyện Kim Bảng đã khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


Đài Kim Bảng