Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn Xá sẵn sàng cho ngày Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin tức - Sự kiện Chuyên mục bầu cử  
Văn Xá sẵn sàng cho ngày Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

            Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện nay trên khắp các nẻo đường của xã Văn Xá đều rợp cờ hoa, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử. Điều kiện cơ sở vật chất cho ngày hội lớn được xã chuẩn bị chu đáo, đảm bảo cuộc bầu cử thành công.

Trang trí khu vực bỏ phiếu.jpg

Công tác trang trí chuẩn bị cho các khu vực bỏ phiếu xã Văn Xá đã sẵn sàng

          Để đảm bảo cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, đúng luật, xã Văn Xá đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử gồm 10 thành viên do đồng chí Bí thư đảng ủy xã làm trưởng ban. UBND xã thành lập và kiện toàn Ủy ban Bầu cử  do đồng chí phó  bí thư, chủ tịch UBND xã làm chủ tịch UBBC. Ủy ban bầu cử xã ban hành 05 quyết định thành lập 5 tiểu ban gồm tiểu ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội; Tiểu ban đảm bảo cơ sở vật chất; Tiểu ban chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; Tiểu ban tuyên truyền; Tiểu ban nhân sự và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Theo luật định trong đợt bầu cử này, xã Văn Xá được bầu số lượng 26 đại biểu, với cơ cấu: đại biểu trẻ tuổi chiếm 38%, người ngoài đảng 45%, tỷ lệ nữ chiếm 59%, đại biểu tái cử 50%.  Xác định đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Do vậy, xã Văn Xá đã tập trung thực hiện tốt công tác nhân sự, đảm bảo người ứng cử phải có phẩm chất chính trị và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, có khả năng tiếp thu, phản biện, giám sát để làm tốt vai trò, nhiệm vụ người đại biểu nhân dân. Căn cứ kết quả hiệp thương lần thứ 3, xã đã chốt danh sách chính thức là 44 đại biểu.

Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm cử tri nơi cư trú ở thông Chanh thôn - Trung đồng.jpg

Không khí Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm cử tri nơi cư trú ở thông Chanh thôn - Trung đồng

          Ngoài công tác hiệp thương lựa chọn  người ứng cử đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn. Xã Văn Xá đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân  nhất là cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội và HĐND các cấp cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc Hội, Đại biểu HĐND, nhất là những nội dung về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử. Nắm vững tiêu chuẩn Đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn Đại biểu Hội đồng nhân để lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp. Bên cạnh đó Ban văn hóa xã đã lắp đặt 04 cụm pa nô ngoài trời, treo 1.200 cờ các loại, treo 24 khẩu hiệu, 40 pa nô cột tại khu trung tâm xã, trên các trục đường và các thôn. Đài truyền thanh xã tăng thời lượng phát sóng hàng ngày từ 10 -15 phút/buổi tuyên truyền về bầu cử. Mở chuyên mục “Người đại biểu nhân dân" từ 3-5 phút, phát sóng 6 ngày/tuần. Đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc hội  khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 của xã Văn Xá cơ bản đã hoàn tất. Toàn xã có 06 đơn vị bầu cử ở 06 khu vực bỏ phiếu với tổng số 6.063 cử tri, trong đó nam 2.936 người, nữ 3.127 người, cử tri lần đầu tham gia bỏ phiếu là 258 người, số cử tri 90 tuổi trở lên 25 người, cử tri 100 tuổi trở lên 01 người. Ủy ban bầu cử của xã đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, trích ngang tiểu sử các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp tại UBND xã và các khu vực bỏ phiếu. Chuẩn bị tại mỗi khu vực bỏ phiếu 2 hòm phiếu chính, 1 hòm phiếu phụ. Đến thời điểm này các đơn vị bầu cử đã cơ bản chuẩn bị xong về trang trí khánh tiết phục vụ cho công tác bầu cử, thẻ cử tri đã được phát tới tận tay cử tri.

         Từ nay đến ngày bầu cử 23/5, xã Văn Xá tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh  về ngày bầu cử. Kiểm tra, rà soát hoàn thiện các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra đảm bảo thành công. Chủ động thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử an toàn, hiệu quả. Tuần tra, canh gác, giải quyết kịp thời các vấn đề về an ninh trong thời gian chuẩn bị bầu cử. Trạm y tế xã xây dựng phương án, phân công cán bộ y tế phụ trách các thôn, các tổ bầu cử đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid 19. Thường xuyên kiểm tra tại các đơn vị bầu cử, chuẩn bị tốt các điều kiện để ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng luật định, thực sự là ngày hội của toàn dân./.


Đài Kim Bảng