Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc phối hợp sản xuất chương trình hành trình di sản Kim Bảng - Bên dòng sông đáy

Văn bản chỉ đạo điều hành  
Về việc phối hợp sản xuất chương trình hành trình di sản Kim Bảng - Bên dòng sông đáy
        ​Thực hiện chương trình phối họp giữa UBND huyện Kim Bảng với Đài truyền hình VTV1 về việc sản xuất chương trình hành trình di sản Kim Bảng-Bên dòng Sông Đáy. Nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện.
          Để tạo điều kiện cho ê kíp làm chương trình có đầy đủ các tư liệu, hình ảnh cần thiết để xây dựng phim tư liệu. UBND huyện có ý kiến như sau:
utf8''1186.signed.pdf