Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc trả lời tòa án vụ tranh chấp về thừa kế tài sản và yêu cầu hủy GCN quyền sử dụng đất

Văn bản chỉ đạo điều hành  
Về việc trả lời tòa án vụ tranh chấp về thừa kế tài sản và yêu cầu hủy GCN quyền sử dụng đất
         Ủy ban hân dân huyện Kim Bảng nhận được văn bản số 34/CV-TA ngày 1/3/2019 của tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị UBND huyện Kim Bảng nêu quan điểm đối với việc "Tranh chấp về thừa kế tài sản và yêu cầu hủy GCN quyền sử dụng đất" giữa nguyên đơn là bà Hoàng Thị Hòa và bị đơn là ông Hoàng Văn Thuận 
        Qua kiểm tra rà soát hồ sơ, UBND huyện Kim Bảng gửi đến tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam ý kiến cụ thể như sau;