Skip Ribbon Commands
Skip to main content

v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 tại các doanh nghiệp trong và ngoài cụm công nghiệp, các cơ ...

Tin tức - Sự kiện Phòng chống dịch COVID - 19  
v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 tại các doanh nghiệp trong và ngoài cụm công nghiệp, các cơ quan sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện
Ngày 23/9/2021. UBND huyện Kim Bảng đã ban hành công văn số 1026/UBND-KTHT v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 tại các doanh nghiệp trong và ngoài cụm công nghiệp, các cơ quan sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện​. Cổng thông tin điện tử huyện đăng tải toàn bộ nội dung công văn.
Xem chi tiết tại đây 1026.pdf