Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v tham gia ý kiến dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột đá tại xã Thanh Sơn huyện Kim Bảng.

Thông tin Kinh tế xã hội  
V/v tham gia ý kiến dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột đá tại xã Thanh Sơn huyện Kim Bảng.
         UBND huyện Kim bảng, nhận được công văn số 1370/SKHĐT-HTĐT ngày 8/9/2018 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam V/v tham gia ý kiến dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột đá tại xã Thanh Sơn huyện Kim Bảng của Công ty TNHH Trường Xuân Tiến ( kèm theo hồ sơ dự án ). Sau khi nghiên cứu, UBND huyện Kim bảng xin có ý kiến như sau: