Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh

Văn bản chỉ đạo điều hành  
V/v thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh
V/v thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh​
UBND huyện
Tin liên quan