Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v tiếp thu kiến nghị của Thanh tra Bộ Lao động – TB&XH tại Kết luận thanh tra số 272/KL-TTr ngày 30/12/2021

Thông tin chỉ đạo điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
V/v tiếp thu kiến nghị của Thanh tra Bộ Lao động – TB&XH tại Kết luận thanh tra số 272/KL-TTr ngày 30/12/2021
UBND huyện