Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Khả Phong huyện Kim Bảng tổ chức họp dân triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Tin tức - Sự kiện  
Xã Khả Phong huyện Kim Bảng tổ chức họp dân triển khai công tác giải phóng mặt bằng.
phóng mặt bằng.
Ngày 10/10/2018 UBND xã Khả Phong huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị họp dân triển khai công tác giải phóng mặt bằng  để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc vị trí đất đa canh còn lại tiếp giáp Khu đón tiếp nghỉ dưỡng tại địa phận xã Khả Phong.
Tại hội nghị các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã được nghe quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện  về chủ trương thu hồi  đất, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch để 
        Ngày 10/10/2018 UBND xã Khả Phong huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị họp dân triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc vị trí đất đa canh còn lại tiếp giáp Khu đón tiếp nghỉ dưỡng tại địa phận xã Khả Phong.
hoi nghi trien khai cong tac gpmb dat da canh con lai tai xa kha phong.jpg

       Tại hội nghị các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã được nghe quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về chủ trương thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc tại xã Khả Phong. Các văn bản liên quan đến chế độ chính sách  bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Diện tích đất thu hồi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án là 438.834m2. Trong đó có 55 hộ trang trại và khoảng 500 hộ có đất nông nghiệp nằm trong các trang trại bị ảnh hưởng bởi dự án. Tại hội nghị các hộ dân đều đồng tình ủng hộ chủ trương thu hồi đất, chính sách đền bù của Nhà nước, đồng thời ý kiến, kiến nghị xác định rõ nguồn gốc đất sau khi đổi đất, cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đảm bảo quyền lợi của người dân theo quy định của pháp luật. Đại diện các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền của huyện, của xã đã giải đáp và trả lời ý kiến, kiến nghị của các hộ dân. Sau hội nghị Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Khả Phong tiếp tục quy trình giải phóng mặt bằng theo kế hoach./. Đài Kim Bảng