Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Tân Sơn huyện Kim Bảng tổ chức họp dân triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Xã Tân Sơn huyện Kim Bảng tổ chức họp dân triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

          Ngày 28/7/2021, UBND xã Tân Sơn phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị họp dân triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp QL 21B ( Chợ Dầu – Ba Đa) địa phận xã Tân Sơn huyện Kim Bảng

Hội nghị họp dân xã Tân Sơn.jpg

​Hội nghị họp dân xã Tân Sơn về công tác giải phóng mặt bằng

            Dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp QL 21B (Chợ Dầu – Ba Đa) địa phận xã Tân Sơn huyện Kim Bảng có diện tích thu hồi 34.686 m2, với 118 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, thuộc 3 thôn, thôn Thụy Sơn 1, Thụy Sơn 2 và Thôn Hồi Sơn.  Sau khi nghe quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện  về chủ trương thu hồi  đất, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch. Các văn bản liên quan đến chế độ chính sách  bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Các hộ dân  đều đồng tình ủng  hộ chủ trương thu hồi đất của Nhà nước, đồng thời ý kiến, kiến nghị tập trung về giá đền bù và bồi thường hỗ trợ vật kiến trúc cây trồng trên đất. Đại diện các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền của huyện, của xã đã giải đáp và trả lời các ý kiến, kiến nghị của các hộ dân. Sau hội nghị Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Tân Sơn tiếp tục quy trình giải phóng mặt bằng theo kế hoạch./. 


Đài Kim Bảng