Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã thanh Sơn tổ chức toạ đàm việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Xã thanh Sơn tổ chức toạ đàm việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp

         Ngày 29/7/2022 Xã thanh Sơn tổ chức toạ đàm việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM" năm 2022.

Các đại biểu tham gia tọa đàm triển khai thực hiện nghị quyết xã Thanh sơn.jpg

Các đại biểu tham gia tọa đàm triển khai thực hiện nghị quyết xã Thanh sơn

          Thời gian qua việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM " được đảng bộ xã Thanh Sơn triển khai rộng khắp, toàn diện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Những mô hình điểm điển hình về học và làm theo Bác đã phát huy hiệu quả thiết thực và đã trở thành phong trào toàn diện rộng khắp trên địa bàn, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, được các cấp biểu dương khen thưởng.

Ban tổ chức tặng hoa các đại biểu tham gia toạ đàm việc  triển khai thực hiện  nghị quyết xã Thanh sơn.jpg

Ban tổ chức tặng hoa các đại biểu tham gia toạ đàm việc  triển khai thực hiện  nghị quyết xã Thanh sơn

         Tại buổi tọa đàm, các cán bộ đảng viên, công chức xã đã cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay thiết thực, những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Phân tích những hành động, việc làm cụ thể vấn đề nhân dân quan tâm và biện pháp giải quyết của cán bộ lãnh đạo địa phương. Buổi tọa đàm giúp nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về sự cần thiết của việc học tập làm theo gương Bác, đưa việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM trở thành phong trào tự giác thường xuyên, xây dựng xã Thanh Sơn ngày càng vững mạnh toàn diện.


Trung tâm VHTT-TT huyện