Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 06/NQ-HĐND 26/01/2022 NQ v/v phê chuẩn danh sách ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
2 11/NQ-HĐND 24/06/2021 NQ về thành lập Tổ đại biểu HĐND và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện Kim Bảng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
3 10/NQ-HĐND 24/06/2021 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và Chương trình ban hành Nghị quyết trong năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
4 09/NQ-HĐND 24/06/2021 NQ v/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
5 05/NQ-HĐND 24/06/2021 NQ về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
6 07/NQ-HĐND 24/06/2021 NQ v/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Đ/c Lưu Trần Sơn)​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
7 08/NQ-HĐND 24/06/2021 NQ v/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Đ/c Nguyễn Hùng Sơn; Phạm Hoàng Tùng)​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
8 05/NQ-HĐND 24/06/2021 NQ về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
9 04/NQ-HĐND 24/06/2021 NQ v/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Kim Bảng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Hoàng Xuân Hòa; Hoàng Thị Thảo)​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
10 03/NQ-HĐND 24/06/2021 NQ v/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Kim Bảng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Nguyễn Văn Đoàn; Chu Văn Chiến)​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
11 02/NQ-HĐND 24/06/2021 NQ v/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 ( bà Phạm Thị Huệ|)​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
12 01/NQ-HĐND 24/06/2021 NQ v/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
13 02/NQ-UBBC 31/05/2021 Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng, nhiệm kỳ 2021-2026​ Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng
14 1211/QĐ-UBND 03/02/2021 QĐ Thành lập Ban điều hành câp huyện thực hiện Đề án " Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả an toàn vùng chuyển đổi đất lúa huyện Kim Bảng, giai đoạn 2021-2025​ Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng
15 75/QĐ-UBND 12/11/2018 Thành lập Đoàn giám sát của các tổ đại biểu HĐND huyện về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân và công tác vệ sinh môi trường tại 18 xã, thị trấn​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page