Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 134/NQ-HĐND 09/10/2023 NQ v/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
2 135/NQ-HĐND 09/10/2023 Nghị quyết v/v xác nhận kết quảmiễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - XH HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
3 136/NQ-HĐND 09/10/2023 Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Trưởng ban Kinh tế - XH HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
4 137/NQ-HĐND 09/10/2023 Nghị quyết v/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Kim Bảng, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
5 138/NQ-HĐND 09/10/2023 Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Kim Bảng, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
6 139/NQ-HĐND 09/10/2023 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư XDHTKT Khu tái định cư thôn Đồng Sơn, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
7 140/NQ-HĐND 09/10/2023 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà điều trị 3 tầng Trung tâm y tế huyện Kim Bảng Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
8 141/NQ-HĐND 09/10/2023 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tưxây dựng tuyến đường quốc lộ 21 đến Khu dân cư thôn Đồng Sơn, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
9 142/NQ-HĐND 09/10/2023 NQ về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường song hành QL21 ( Đoạn từ cầu Đồng Sơn đến đường vào khu dân cư mới thôn Đồng Sơn, xã Liên Sơn) huyện Kim Bảng​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
10 143/NQ-HĐND 09/10/2023 NQ về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường D3 ( Đoạn từ QL...38 đến Khu công nghiệp Đồng Văn IV)​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
11 144/NQ-HĐND 09/10/2023 NQ về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại thị trấn Ba Sao( vị trí Bưa Trên) phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
12 145/NQ-HĐND 09/10/2023 NQ về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
13 122/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
14 NQ vv cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Kim Bảng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 12/07/2023 Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Kim Bảng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
15 01/2023/QĐ-UBND 30/06/2023 QĐ về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kim Bảng​ Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page