Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 61/NQ-HĐND 24/10/2022 Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
2 62/NQ-HĐND 24/10/2022 NQ v/v Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2021-2026​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
3 63/NQ-HĐND 24/10/2022 NQ v/v xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2021-2026​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
4 54/NQ-HĐND 01/08/2022 NQ về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hè đường DDT494 trên địa phận xã Thi Sơn ( đoạn từ trụ sở UBND xã đến đường vào trường Trung học cơ sở)​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
5 55/NQ-HĐND 01/08/2022 NQ về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo nâp cấp hè đường ĐT 494 trên địa phận xã Thi Sơn ( đoạn từ Đền Trúc - Ngũ động Thi Sơn đến cầu Đồng Sơn)​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
6 56/NQ-HĐND 01/08/2022 NQ về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hè đường ĐT 494 trên địa phận xã Thi Sơn ( đoạn từ đường vào trường THCS đến Đền Trúc- Ngũ Động Thi Sơn)​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
7 57/NQ-HĐND 01/08/2022 NQ về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tạo cảnh quan bến xe chùa Bà Đanh, xã Ngọc Sơn huyện Kim Bảng​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
8 58/NQ-HĐND 01/08/2022 NQ v/v phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
9 59/NQ-HĐND 01/08/2022 NQ về chủ trương đầu tư xây dựng Sở chỉ huy phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kim Bảng​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
10 60/NQ-HĐND 01/08/2022 NQ về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo sửa chữa phòng họp, phòng truyền thống nhà hội trường UBND huyện Kim Bảng​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
11 61/NQ-HĐND 01/08/2022 NQ về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo sửa chữa một số hạng mục phụ trợ TRung tâm chính trị huyện Kim Bảng​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
12 62/NQ-HĐND 01/08/2022 NQ về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư các dự án trên địa bàn thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
13 63/NQ-HĐND 01/08/2022 NQ về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
14 64/NQ-HĐND 01/08/2022 NQ về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá QSDĐ tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
15 65/ NQ-HĐND 01/08/2022 NQ về chủ trương đầu tư dự án: Đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi ruộng đất trên địa bàn huyện Kim Bảng​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page