Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 75/QĐ-UBND 12/11/2018 Thành lập Đoàn giám sát của các tổ đại biểu HĐND huyện về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân và công tác vệ sinh môi trường tại 18 xã, thị trấn​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
2 8111/QĐ-UBND 09/11/2018 Miễn gọi nhập ngũ, tạm hoãn nhập ngủ và giao chỉ tiêu gọi khám sức khỏe thực hiện NVQS năm 2019​ Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng
3 8097/QĐ-UBND 05/11/2018 Phê duyệt Kế hoạch và giao chỉ tiêu thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai đợt 1 năm 2018 tỉnh Hà Nam, địa bàn huyện Kim Bảng​ Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng
4 8022/QĐ-UBND 29/10/2018 Thành lập Hội đồng kỷ luật để tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với công chức cấp xã có hành vi vi phạm pháp luật​ Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng
5 7968/QĐ-UBND 24/10/2018 Thành lập 3 đoàn thẩm định nhà ở đối với người có công và hộ nghèo trên địa bàn huyện Kim Bảng Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng
6 74/QĐ-HĐND 24/10/2018 Quyết định Thành lập Đoàn giám sát (công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân) Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
7 7309/QĐ-UBND 10/10/2018 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện Kim Bảng​ Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng
8 7567/QĐ-UBND 08/10/2018 Thành lập đoàn kiểm tra công tác y tế năm 2018
9 7445/QĐ-UBND 01/10/2018 Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Kim Bảng​ Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng
10 7369/QĐ-UBND 21/09/2018 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung Tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Kim Bảng​ Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng
11 7235/QĐ-UBND 06/09/2018 Ban hành quy chế quản lý kênh và đặt lưới chắn rác trên kênh tưới I3-2-3 huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam​ Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng
12 7231/QĐ-UBND 05/09/2018 Ban hành Bộ chỉ số đánh giá CCHC đối với UBND xã, thị trấn trên địaa bàn huyện​ Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng
13 7146/QĐ-UBND 05/09/2018 Ban hành Quy chế về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn huyện Kim Bảng Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng
14 2778/QĐ-UBND 30/05/2018 Phê duyệt Đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định trên địa bàn huyện Kim Bảng​ Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng
15 2787/QĐ-UBND 30/05/2018 Phê duyệt Điều lệ Hội truyền thống Trường Sơn -Đường Hồ Chí Minh xã Thụy Lôi​ Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page