Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 13/NQ-HĐND 09/08/2021 NQ v/v phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
2 14/NQ-HĐND 09/08/2021 NQ về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Kim Bảng​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
3 15/NQ-HĐND 09/08/2021 NQ về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà làm việc cơ quan Thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
4 16/NQ-HĐND 09/08/2021 NQ về chủ trương đầu tư dự án HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Đồng Hóa ( vị trí 2- thôn Lạc Nhuế), huyện Kim Bảng​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
5 17/NQ-HĐND 09/08/2021 NQ về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường ĐH.09 kéo dài ( đoạn kết nối từ đường DHH.09 đến UBND xã Tượng Lĩnh) và kết hợp cải tạo, nâng cấp mái kênh đường ĐH.09 ( đoạn từ thôn Cao Mỹ đến cầu thôn Ấp). huyện Kim Bảng​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
6 18/NQ-HĐND 09/08/2021 NQ về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng kè, đường xung quanh hồ Nam Cao thị trấn Quế, huyện Kim Bảng ( giai đoạn 1)​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
7 19/NQ-HĐND 09/08/2021 NQ về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Bảng​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
8 01/2021/NQ-HĐND 09/08/2021 NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
9 11/NQ-HĐND 24/06/2021 NQ về thành lập Tổ đại biểu HĐND và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện Kim Bảng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
10 10/NQ-HĐND 24/06/2021 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và Chương trình ban hành Nghị quyết trong năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
11 09/NQ-HĐND 24/06/2021 NQ v/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
12 05/NQ-HĐND 24/06/2021 NQ về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
13 07/NQ-HĐND 24/06/2021 NQ v/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Đ/c Lưu Trần Sơn)​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
14 08/NQ-HĐND 24/06/2021 NQ v/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Đ/c Nguyễn Hùng Sơn; Phạm Hoàng Tùng)​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
15 05/NQ-HĐND 24/06/2021 NQ về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026​ Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page