Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
Không có dữ liệu.
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 V.v xin ý kiến góp ý Dự thảo "Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022"

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

01/11/2022
2 Về việc góp ý dự thảo văn bản " tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh" của UBND tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

31/10/2022
3 Dự thảo Quyết định, Đề án hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/10/2022
4 Văn bản xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

21/10/2022
5 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các PCT, Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

21/09/2022
6 Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn huyện Kim Bảng

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

31/12/2018
7 Dự thảo Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả năm 2019

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

08/11/2018
8 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/10/2018
9 Dự thảo Kế hoạch thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

18/10/2018