Skip Ribbon Commands
Skip to main content

11. Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

11. Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người có yêu cầu cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành phố, thị xã hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: motcua.hanam.gov.vn,

 • Bước 2: Bộ phận tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hoàn toàn hợp lệ, cán bộ tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả.

  + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ phải hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  + Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, TP thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

  - Bước 3: Bộ phận tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ về phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế & Hạ tầng để kiểm tra và tiến hành giải quyết theo quy định, chuyển kết quả sau khi giải quyết tới Trung tâm hành chính công đúng thời gian quy định.

  Trường hợp khi tiến hành giải quyết phát hiện hồ sơ cần thẩm định, xác minh hoặc bổ sung hồ sơ thì phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế & Hạ tầng thông tin kịp thời tới bộ phận tiếp nhận để thông báo hoặc hẹn lại thời gian giải quyết (nếu cần) cho tổ chức, cá nhân.

  - Bước 4: Nhận kết quả:

  + Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp tổ chức, cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành phố, thị xã hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu).

  + Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến tổ chức, cá nhân khi đến nhận kết quả sẽ ký vào mẫu đơn, tờ khai và mang theo bản gốc để đối chiếu với giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến.

  + Trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính, nhận kết quả qua hệ thống bưu chính.

  - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành phố, thị xã hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc trực tuyến

  -Thành phần, số lượng hồ sơ

            * Thành phần hồ sơ bao gồm:

                      - Hồ sơ đề nghị điều chỉnh:

            + Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP, ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

            + Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi.

  * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  - Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  - Đối tượng thực hiện  thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh khí.

  - Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

  - Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (cấp điều chỉnh).

  - Phí thẩm định

  - Đối với tổ chức, doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm/lần thẩm định; khu vực khác: 600.000 đồng/điểm/lần thẩm định

  - Đối với cá nhân, hộ kinh doanh tại khu vực thành phố, thị xã: 400.000 đồng/điểm/lần thẩm định; khu vực khác: 200.000 đồng/điểm/lần thẩm định

  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

            Mẫu số 12: Giấy đề nghị cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

  - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

                     - Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận: Trong trường hợp thay đổi về đăng ký kinh doanh, thay đổi địa điểm trụ sở chính, thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

  - Căn cứ pháp lý của TTHC

            - Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

            - Thông tư số 168/2016/TT- BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

   ​Mẫu số 11.doc