Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban CHQS huyện Kim Bảng rút kinh nghiệm tháng đầu ra quân huấn luyện

Tin tức - Sự kiện An ninh - Quốc phòng  
Ban CHQS huyện Kim Bảng rút kinh nghiệm tháng đầu ra quân huấn luyện

         Ngày 27/3/2024, Ban CHQS huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tháng đầu huấn luyện năm 2024.

          Trong tháng đầu huấn luyện năm 2024, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện Kim Bảng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện nghiêm chế độ, nền nếp huấn luyện. Trong huấn luyện đã kết hợp chặt chẽ huấn luyện với rèn luyện kỷ luật xây dựng ý trí quyết tâm, sức khỏe dẻo dai đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của quân đội trong tình hình mới. Tiến hành tập huấn đội ngũ cán bộ lực lượng thường trực và dân quân tự vệ; Chuẩn bị tốt mô hình học cụ huấn luyện; chấp hành nghiêm túc các quy tắc an toàn trong huấn luyện không để xảy ra mất an toàn về người, vũ khí trang bị.  Kết quả huấn luyện, các nội dung huấn luyện đều đạt khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối; quân số tham gia huấn luyện đạt trên 96%;

ban CHQS kim bang rut kinh nghiêm thang đâu  huân luyên năm 2024.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

              Thời gian tới Ban chỉ quy Quân sự Kim Bảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh công tác QSQP năm 2024; nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2024. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu theo phương châm “ Cơ bản, thiết thực, vững chăc", coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu. Duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất hậu cần, VKTBKT cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, phòng chống thiên tai. Trước mắt làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập CH-CQ 1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối.