Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề - Tổng kết HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Văn bản quy pham pháp luật  
Các nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề - Tổng kết HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
NQ về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.pdf
UBND huyện