Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (06 thủ tục)

Bộ thủ tục hành chính cấp Huyện, Thành phố Lĩnh vực Thông tin Truyền thông  
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (06 thủ tục)
STTTên thủ tục hành chínhÁp dụng
tại huyện

Áp dụng tại

thành phố

1Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopyxx
2Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopyxx
3Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngxx
4Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngxx
5Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngxx
6Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngxx