Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Kim Bảng tổ chức chung khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2023

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Huyện ủy Kim Bảng tổ chức chung khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2023

              Huyện ủy Kim Bảng vừa tổ chức chung khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2023.

         Tham gia hội thi có 6 thí sinh là báo cáo viên công tác tại các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy đã xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo. Các thí sinh phải trải qua ba phần thi về: soạn đề cương thuyết trình; thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Trong phần thi thuyết trình các thí sinh thể hiện các chuyên đề bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; các nghị quyết chuyên đề thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toán khóa, chuyên đề hằng năm;… tình hình thời sự quốc tế, trong nước; các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong các phần thi các thí sinh đều có sự liên hệ thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị nơi mình công tác và sinh sống.

hôi thi bao cao viên gioi huyên kim bang năm 2023- ban tô chưc tăng hoa cac thi sinh.jpg

Ban tổ chức hội thi tặng hoa cho các thi sinh

           Kết thúc hội thi Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thùy Linh, báo cáo viên Chi bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện; giải Nhì cho thí sinh Đinh Tuấn Anh, báo cáo viên Đảng bộ xã Ngọc Sơn, Trần Quế Chi, báo cáo viên Đảng bộ thị trấn Ba Sao; giải Ba cho các thí sinh: Lê Hải Tăng, báo cáo viên Đảng bộ xã Đồng Hóa; Dương Văn Hướng, báo cáo viên Đảng bộ xã Nguyễn Úy và Nguyễn Văn Mai, báo cáo viên Đảng bộ Thị trấn Quế.

hôi thi bao cao viên huyên kim bang năm 2023- ban tô chưc trao giai nhât cho thi thi sinh đat giai.jpg

Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thùy Linh, báo cáo viên Chi bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện

          Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; tình hình thời sự, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm… cổ vũ, động viên cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên của Kim Bảng ngày càng đi vào nền nếp. Mặt khác, hội thi giúp đội ngũ báo cáo viên giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mởi phương thức tuyên truyền miệng; tuyển chọn, công nhận, suy tôn báo cáo viên tiêu biểu./.