Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng bồi dưỡng nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng bồi dưỡng nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024.

          Sáng ngày 30/5/2024, UBND huyện Kim Bảng tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024.

         Tại Hội nghị, các đại biểu là cán bộ làm công tác tôn giáo và đại diện, thành viên ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn huyện đã được nghe các giảng viên của Sở Nội vụ, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh Hà Nam trao đổi các chuyên đề về: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Tuyên truyền, hướng dẫn công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các cơ sở tín ngưỡng; Công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tôn giáo bất hợp pháp….

kim bang bôi dương nghiêp vu va tuyên truyên phô biên phap ly vê tin ngương tôn giao năm 2024.jpg

Toàn cảnh hội nghị 

           Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo và đại diện, thành viên ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn huyện nắm được những nội dung mới trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Cập nhật kịp thời các thông tin, văn bản liên quan về tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay; các kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo; Nâng cao những giá trị về tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống xã hôi. Đồng thời đấu tranh với các biểu hiện sai lệch, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân. Từ đó nâng cao trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện công tác tôn giáo và công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.