Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng sơ kết nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2021

Thông tin Kinh tế xã hội Kết quả phát triển kinh tế - Xã hội  
Kim Bảng sơ kết nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2021

               Ngày 23/6/2021 UBND huyện Kim Bảng tổ chức sơ kết nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

kim bang so ket 6 thang dau nam 2021.jpg

​Toàn cảnh hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2021

              Trong 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên huyện Kim Bảng đã thường xuyên chỉ đạo, đánh giá tình hình, kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn trên tất cả các lĩnh vực. Do vậy, tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch; sản xuất CN tiếp tục thu hút đầu tư duy trì tăng trưởng. Giá trị sản xuất CN-TTCN trên địa bàn ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất nông, Lâm nghiệp, Thủy sản tăng 2,5% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.454 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt trên 639 tỷ đồng.  Kim Bảng Tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu. Sự nghiệp văn hoá- xã hội có nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá;  Lĩnhgiáo dục- đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực. ANCT, TTATXH được giữ vững, đời sống nhân dân được ổn định.

ld huyen phat bieu chi dao tai hoi nghi so ket 6 thang dau nam 2021.jpg

Đồng chí Lưu Trần Sơn - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

              6 tháng cuối năm 2021 huyện Kim Bảng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần  khắc phục những khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Tích cực huy động các nguồn lực xây dựng xã NTM kiểu mẫu; quan tâm thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển; Tiếp tục làm tốt công tác quản lý đất đai và môi trường; tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách, triển khai rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu 6 tháng cuối năm đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.


Đài Kim Bảng