Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tập trung thu hoạch dưa xuất khẩu.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng tập trung thu hoạch dưa xuất khẩu.

           Thực hiện chuyển đổi cây trồng theo hướng hàng hóa xuất khẩu, vụ đông năm nay huyện Kim Bảng đã gieo trồng trên 400 ha dưa chuột các loại, tập trung ở các xã Lê Hồ, Nguyễn Úy, Tượng Lĩnh, Đồng Hóa, Văn Xá. Để tạo điều kiện cho bà con yên tâm sản xuất, ngay từ đầu vụ các HTXDVNN huyện Kim Bảng đã đứng ra ký kết hợp đồng tiêu thụ với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm dưa chuột cho bà con nông dân. Vào thời điểm này toàn bộ diện tích cây dưa của huyện đang cho thu hoạch rộ, các doanh nghiệp đứng ra thu mua cho bà con với giá 8.500 đồng/kg dưa loại 1; 6000đ/kg dưa loại 2. Theo ước tính mỗi sào dưa người dân thu lãi khoảng từ 7-8 triệu đồng/sào. Đây là loại cây trồng được các xã, thị trấn liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả, góp phần giảm chi phí, công lao động, đảm bảo đầu ra cho bà con nông dân, qua đó góp phần nâng cao thu nhập trên ha canh tác.

Các doan nghiệp trên địa bàn huyện thu mua và phân loại dưa xuất khẩu.jpg

Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện thu mua và phân loại dưa xuất khẩu

          Bên cạnh tập trung thu hoạch cây dưa, bà con xã viên các HTXNN huyện Kim Bảng còn tập trung chăm sóc, bảo vệ tốt các loại cây màu như cây Ngô, cây Lạc, cây Bí xanh, bí đỏ và rau đậu các loại.