Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng thi đua Quyết thắng xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện

Tin tức - Sự kiện An ninh - Quốc phòng  
Kim Bảng thi đua Quyết thắng xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện

          Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua". Những năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng luôn được Ban CHQS huyện Kim Bảng triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đạt nhiều kết quả thiết thực. Từ phong trào đã phát hiện các điển hình tiên tiến tiêu biểu có sức lan tỏa rộng khắp, khơi dậy ý chí quyết tâm trong cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

ban chqs kim bang tâp huân can bô dqtv năm 2024- cac đai biêu dư tâp huân.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn công tác Dân quân tự vệ 

           Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu, Bộ CHQS tỉnh và của huyện về công tác TĐKT và phong trào TĐQT; Thời gian qua, Đảng uỷ - Ban CHQS huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về công tác TĐKT và phong trào TĐQT, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là động lực quan trọng nhằm thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hằng năm, Đảng uỷ Quân sự huyện đều ban hành nghị quyết lãnh đạo phong trào thi đua Quyết thắng, xác định rõ những nội dung cần tập trung đột phá; Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nghị quyết vào thực tiễn của địa phương, đơn vị; đồng thời phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, người chỉ huy trong tổ chức triển khai thực hiện. Hội đồng, thi đua khen thưởng LLVT huyện thường xuyên được kiện toàn; quy chế hoạt động được bổ sung, hoàn thiện sát yêu cầu nhiệm vụ; các hoạt động như: phát động, đăng ký, giao ước thi đua; kiểm tra chấm điểm, nhận xét đánh giá, thông báo, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm được triển khai thực hiện có nền nếp, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến có nhiều đổi mới, sáng tạo. Các điển hình tiên tiến đã thực sự trở thành những tấm gương tiêu biểu có sức lan tỏa rộng khắp, khơi dậy ý chí quyết tâm, sức sáng tạo và động cơ thi đua của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện. Quá trình triển khai thực hiện luôn bám sát nguyên tắc, quy trình; các trường hợp đề nghị khen thưởng đều được rà soát, bình xét lựa chọn từ cơ sở, bảo đảm khách quan, đúng người, đúng việc, có tác dụng động viên kịp thời.

khanh thanh nha tinh nghia tang gđ ông nguyên văn sơ xa hoang tây.jpg

Trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Sơ, xã Hoàng Tây 

          Nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của phong trào thi đua quyết thắng, 5 năm qua, Cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương, nhất là phong trào xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; “Chung sức xây dựng nông thôn mới", “Chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau", thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Hằng năm cấp ủy, tổ chức Đảng ra nghị quyết lãnh đạo xác định mục tiêu, chỉ tiêu cần tập trung đột phá, Chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể hóa, tạo điều kiện về thời gian, lực lượng và vật chất, kinh phí. Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến có nhiều đổi mới, sáng tạo, các đơn vị xây dựng nghị quyết, kế hoạch, lựa chọn mô hình, xác định nội dung, bồi dưỡng biện pháp, cách làm, chú trọng những mô hình mới như: Mô hình Huấn luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, Ba trước về công tác tư tưởng, Tuyển quân tốt, hiệu quả trong huấn luyện, Sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm tuyệt đối an toàn, Huấn luyện tốt, làm kinh tế giỏi.

           Quá trình thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo chuyển biến căn bản về “xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng đơn vị VMTD", “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú ở các đơn vị", hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới".

lê giao nhân quân năm 2024- lđ quân khu 3, lđ tinh, lđ huyên tăng hoa tân binh.jpg

Lãnh đạo tỉnh, huyện tặng hoa các tân binh tại Lễ giao nhận quân 

           Từ năm 2019 đến nay, LLVT huyện đã phát động 5 phong trào thi đua Quyết thắng năm và 17 đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm. Phong trào TĐQT đã gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương;  Bên cạnh đó, các đơn vị và cơ sở, tổ chức quần chúng lồng ghép phát động và thực hiện hiệu quả các đợt thi đua đột kích gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như: Tập huấn, diễn tập, hội thi, hội thao, các ngày lễ kỷ niệm đã làm cho phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng không chỉ trong LLVT mà đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. 5 năm qua, Ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với các ngành chức năng giải quyết cho 458 đối tượng được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định 142, 290, 62, 49 của Chính phủ với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng; thẩm định, báo cáo Bộ CHQS tỉnh 02 hồ sơ đề nghị xác nhận bệnh hiểm nghèo, 32 hồ sơ đề nghị xác nhận thương binh, 02 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài quân đội khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 270 lượt đối tượng chính sách với số tiền trên 50 triệu đồng, tặng 02 sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng. Nhận chăm sóc, phụng dưỡng 01 Mẹ Việt Nam Anh hùng; ủng hộ quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa" trên 100 triệu đồng; quyên góp và vận động các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội hỗ trợ xây dựng 18 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách có khó khăn về nhà ở và 03 nhà đồng đội với số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Hằng năm, tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, cán bộ Ban CHQS huyện, Ban CHQS xã, thị trấn nhân dịp lễ, tết với số tiền trên 2 tỷ đồng. Với những việc làm thiết thực đã thể hiện tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ LLVT trong thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách hậu phương Quân đội, tạo niềm tin đối với nhân dân và sự đồng thuận trong cán bộ, chiến sỹ. Với những thành tích và kết quả đạt được trong 5 năm qua, liwcj lượng vũ trang huyện đã có 417 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Năm 2020, 2022, 2023 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; Năm 2021 được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

ban chqs kim bang hanh quân da ngoai va lam công tac dân vân tai thôn vinh sơn xa tân sơn.jpg

Hành quân dã ngoại và làm công tác dân vận tại xã Tân Sơn

          Để giữ vững và phát huy phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn mới 2024 - 2029, lực lượng vũ trang huyện đã đề ra nhiều phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về đổi mới và đẩy mạnh phong trào TĐQT. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh phong trào TĐQT, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện; tạo ra nhiều điển hình tiên tiến mới, góp phần nâng cao chất lượng chính trị, sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.