Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổ chức hội nghị đôn đốc tiến độ di chuyển mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng tổ chức hội nghị đôn đốc tiến độ di chuyển mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung

           UBND huyện Kim Bảng vừa tổ chức hội nghị đôn đốc tiến độ di chuyển mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung.

Hội nghị đôn đốc tiến độ di chuyển mộ riêng lẻ.jpg

​Toàn cảnh hội nghị 

        Năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024, Huyện Kim Bảng đã di chuyển được hơn 1.800 mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung. Trong đó đã chi trả xong cho các hộ di chuyển đợt 1/2023 với tổng số tiền gần 9 tỷ 900 triệu đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt việc di chuyển mộ riêng lẻ ngay từ những ngày đầu năm 2024. Để hoàn thành đạt và vượt kế hoạch di chuyển mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung thời gian tới, UBND huyện Kim Bảng yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo; ưu tiên các dự án đang triển khai, chuẩn bị triển khai trên địa bàn như: dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành, dự án Khu công nghiệp Kim Bảng 1, Dự án cụm công nghiệp Lê Hồ, Khu đô thị đồi Hoa Sen, Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Đồng Sơn; UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan rà soát, đảm bảo việc đầu tư, mở rộng nghĩa trang phù hợp theo quy hoạch. Đặc biệt là huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền vận động nhân dân di chuyển mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu di chuyển mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung năm 2024./.