Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

         Chiều ngày 22/5/2023, Thường trực HĐND huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HDND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

hôi nghi liên tich thông nhât ky hop HĐND huyên ky hop giưa năm..,- cac đai biêu phat biêu tai hôi nghi.jpg

Các đại biểu dự hội nghị 

        Theo đó kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HDND huyện  Kim Bảng dự kiến được tổ chức trong thời gian  1,5 ngày, từ ngày 10-18/7/2023 tại Hội trường UBND huyện. Kỳ họp sẽ thông qua các nội dung báo cáo theo luật định bao gồm: 9 báo cáo của UBND huyện; 2 báo cáo của HĐND huyện và 2 báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện. Ngoài ra Kỳ họp cũng sẽ xem xét thông qua 6 tờ trình và dự thảo các Nghị quyết của kỳ họp.

hôi nghi liên tich thông nhât cho ky hop HĐND huyên ky hop giưa năm.jpg

Đồng chí Phạm Hồng Sơn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

        Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim Bảng đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các ban của HĐND huyện chuẩn bị tốt nội dung báo cáo, tờ trình đảm bảo yêu cầu đúng luật. Các báo cáo phải chuẩn bị chu đáo theo đúng quy trình, thể thức, có chất lượng, nêu rõ tình hình, hiệu quả, nguyên nhân và các giải pháp; các tổ đại biểu HĐND tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri tại nhà văn hóa trung tâm các xã, thị trấn, đồng thời tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp. Văn phòng HĐND - UBND huyện thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung trong báo cáo cũng như công tác chuẩn bị để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp.