Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

           Ngày 27/10/2023 Thường trực HĐND huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

          Theo đó kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện Kim Bảng dự kiến sẽ được tổ chức trong 1,5 ngày,  thời gian từ ngày 12/12 đến ngày 20/12/2023. Nội dung trọng tâm, kỳ họp sẽ nghe UBND huyện trình 9 báo cáo; nghe HĐND huyện trình 2 báo cáo về kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2023 và kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Đồng thời kỳ họp cũng sẽ nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; nghe thông báo của Ủy ban MTTQ huyện và các ngành trong huyện. Cũng tại kỳ họp này UBND huyện sẽ trình bày 9 tờ trình và thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

HĐND huyen tô chưc hôi nghi liên tich.. chuân bi cho ky hop cuôi năm (1).jpg

Các đại biểu dự hội nghị

            Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí với dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Đồng thời, đóng góp một số ý kiến quan trọng để các cơ quan, ban ngành hoàn thiện các báo cáo trình tại kỳ họp. Thường trực HĐND huyện Kim Bảng yêu cầu các cơ quan chuyên môn chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung trình tại kỳ họp. Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện. Văn phòng HĐND - UBND huyện thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung trong báo cáo cũng như công tác chuẩn bị để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp.