Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổ chức kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng tổ chức kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

             Chiều 29/3/2024 Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề ) HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

         Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng đã nghe Thường trực HĐND huyện trình bày tờ trình xác nhận kết quả giải quyết của Thường trực HĐND huyện về nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND huyện. Nghe UBND huyện trình bày báo cáo về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; báo cáo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024. Nghe UBND huyện trình bày 13 tờ trình bao gồm các tờ trình về việc đầu tư xây dựng hạ tầng các dự án; tờ trình về việc bãi bỏ các Nghị quyết về dự án hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã; tờ trình về phân bổ nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024 để thực hiện đề án thành lập thị xã Kim Bảng và các phường thuộc thị xã Kim Bảng.  Đồng thời nghe Ban kinh tế xã hội HĐND huyện báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình kỳ họp.

--i bi-u HDND d- phiên h-p.jpg

Các đại biểu dự kỳ họp

             Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề ) HĐND huyện Kim Bảng đã thông qua 14 Nghị quyết. Qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để UBND huyện có cơ sở pháp lý trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các dự án đảm bảo đúng tiến độ.