Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Tin tức - Sự kiện An ninh - Quốc phòng  
Kim Bảng tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

          Sáng ngày 4/4/2024, Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

          Năm 2024, Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Bảng đã làm tốt công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều chủ trương, giải pháp sát với tình hình thực tế của địa phương. Tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện công tác tuyển quân bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Cụ thể như chất lượng công tác rà soát nguồn, tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện Kim Bảng đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024 với 206 công dân đảm bảo công khai, công bằng, đúng pháp luật, trong đó công dân có trình độ đại học cao đẳng, trung cấp nghề đạt 11,6%.  Huyện đã tổ chức Lễ giao nhận quân trang trọng, ý nghĩa, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện phát biểu tại hội nghị.jpg

Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện phát biểu tại hội nghị

           Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra kết quả đạt, tồn tại hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra các giải pháp để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2025 và những năm tiếp theo. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về Luật nghĩa vụ quân sự trong nhân dân. Làm tốt công tác rà soát, nắm chắc nguồn; triển khai tốt các bước, các khâu trong công tác tuyển quân, đặc biệt là thực hiện chặt chẽ, đồng bộ trong khâu sơ tuyển, xét duyệt hồ sơ và khám sức khỏe, quản lý chặt chẽ thanh niên trong độ tuổi trúng tuyển…/.