Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng triển khai kế hoạch và tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng triển khai kế hoạch và tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.

          Chiều ngày 18/9/2023 huyện Kim Bảng tổ chức triển khai kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn.

hôi nghi tâp huân ra soat hô ngheo, hô cân ngheo năm 2023..- cac đai biêu dư hôi nghi tâp huân.jpg

Các đại biểu dự hội nghị 

         Tại hội nghị, huyện Kim Bảng đã triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện năm 2023. Theo đó kế hoạch đã nêu rõ về đối tượng, phạm vi rà soát; phương pháp rà soát và các tiêu chí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo khu vực thành thị và nông thôn; quy trình rà soát đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; thời gian thực hiện và trách nhiệm tổ chức thực hiện của UBND các xã, thị trấn; các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện.

hôi nghi tâp huân ra soat hô ngheo, hô cân ngheo năm 2023.jpg

Toàn cảnh hội nghị 

       Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn thực hiện các bước rà soát, cách ghi chép phiếu rà soát và tính điểm theo các tiêu chí rà soát cũng như cách tính điểm cho các chỉ số tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh) để xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp đo lường nghèo đa chiều.

            Việc tổ chức triển khai, tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm cập nhật cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo của các xã, thị trấn và toàn huyện để theo dõi quản lý thống nhất và xác định được danh sách hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Đồng thời xác định danh sách, thống kê, cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và chiều thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội thời gian tới.