Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác của TTHĐND-UBND huyện từ 11/07/2022 - 17/07/2022

Thông tin chỉ đạo điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác của TTHĐND-UBND huyện từ 11/07/2022 - 17/07/2022
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 11/07/2022:
Sáng07:00 - 11:30
Tiếp Công dân định kỳ tháng 7/2022
Đ/c Chủ tịch UBND huyệnTP theo Thông báoTrụ sở tiếp công dân huyệnVP: đ/c CVP
07:30 - 11:30
Công an huyện tổ chức HN sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022
Công an huyệnLãnh đạo UBND huyệnHT công an huyện
Chiều13:30 - 17:00
Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND huyện khóa XVIII
TT HĐND huyệnTheo giấy mờiHT UBND huyện (Tầng 2 - Nhà D)VP: tập thể LĐ, đ/c và cán bộ liên quan
Thứ 3, 12/07/2022:
Sáng07:30 - 11:30
Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND huyện khóa XVIII
TT HĐND huyệnTP theo giấy mờiHT UBND huyện (Tầng 2 - Nhà D)VP: tập thể LĐ, đ/c và cán bộ liên quan
09:30 - 11:30
Hn thông qua dự thảo báo cáo kiểm toán chuyên đề thực hiện các dự án đầu tư xây dựng CSHT gắn với giao đất đối với dự án giai đoạn 2018-2021
UBND tỉnhĐ/c Sơn - PCT UBNDPhòng 203 - trụ sở UBND tỉnhVP: Đ/c Thủy
Chiều13:30 - 17:00
Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND huyện khóa XVIII
TT HĐND huyệnTP theo giấy mờiHT UBND huyện (Tầng 2 - Nhà D)VP: tập thể LĐ, đ/c và cán bộ liên quan
Thứ 4, 13/07/2022:
Sáng
Chiều14:00 - 17:00
HN đôn đốc tiến độ GPMB, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, các dự án tái định cư, trọng tâm là các dự án trọng điểm
Đ/c Chủ tịch UBND huyệnTP theo Giấy mờiPhòng 201 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP; Đ/c CVP, đ/c Hoàn dự
Thứ 5, 14/07/2022:
Sáng07:45 - 11:30
Hội nghị học tập, quán triệt nội dung tác phẩm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Thường trực Huyện ủyTP theo Giấy mờiNhà văn hóa trung tâm huyệnVP: toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ
08:00 - 10:00
HN Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Tỉnh ủy Hà Nam- Đ/c Bí thư Huyện ủy;
- Đ/c Chủ tịch UBND huyện
Phòng 401 - Trụ sở Tỉnh ủyVP: Đ/c Đức
Chiều14:00 - 17:00
HN nghe Sở Tài nguyên - MT báo cáo nội dung rà soát, điều chỉnh, bổ sung khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnhĐ/c Sơn - PCT UBND huyệnPhòng 320 - trụ sở UBND tỉnhVP: Đ/c Thủy
Thứ 6, 15/07/2022:
Sáng07:30 - 11:30
HN giao ban khối Quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp huyện
Đ/c Chủ tịch UBND huyệnTP theo giấy mờiPhòng 201 - Nhà A, trụ sở UBND huyệnVP: tập thể lãnh đạo, đ.c Hoàn dự
Chiều
Thứ 7, 16/07/2022:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 17/07/2022:
Sáng
Chiều


UBND huyện