Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng tư pháp Kim Bảng phối hợp tổ chức Hội nghị trợ giúp pháp lý và tuyên truyền phổ biến Luật đất đai năm 2024.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Phòng tư pháp Kim Bảng phối hợp tổ chức Hội nghị trợ giúp pháp lý và tuyên truyền phổ biến Luật đất đai năm 2024.

           Ngày 28/5/2024 tại nhà văn hóa xã Thi Sơn, Phòng tư pháp huyện Kim Bảng phối hợp với Sở Tư Pháp tổ chức Hội nghị trợ giúp pháp lý và tuyên truyền phổ biến Luật đất đai năm 2024.

         Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024 như các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các trường hợp Nhà nước thu hồi đất nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; về việc bỏ khung giá đất và bảng giá đất mới sẽ được ban hành từng năm; chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đa dạng hình thức bồi thường; hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp; mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp; chủ sử dụng đất nông nghiệp là hộ gia đình; giải quyết tranh chấp đất đai…vv.

hôi nghi tr- giup phap ly va tuyên truyên luât -ât -ai... xa thi s-n.jpg

Toàn cảnh hội nghị 

           Hội nghị trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 đã góp phần tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện Kim Bảng nói chung, xã Thi Sơn nói riêng hiểu thêm về Luật Đất đai năm 2024, từ đó áp dụng vào thực tiễn công việc và cuộc sống; hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn.