Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ v/v thiết lập vùng cách ly y tế đối với một cụm dân cư thuộc tổ 1, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng để phòng chống ...

Tin tức - Sự kiện Phòng chống dịch COVID - 19  
QĐ v/v thiết lập vùng cách ly y tế đối với một cụm dân cư thuộc tổ 1, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng để phòng chống dịch bệnh Covid -19
Ngày 21/9/2021. UBND huyện Kim Bảng ban hành quyết định số 5420/QĐ-UBND v/v thiết lập vùng cách ly y tế đối với một cụm dân cư thuộc tổ 1, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng để phòng chống dịch bệnh Covid -19​. Cổng thông tin điện tử huyện đăng tải toàn văn QĐ
Xem chi tiết tại đây5420.pdf
UBND huyện