Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TB - LỊCH TUẦN CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN KIM BẢNG Tuần 13: Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023

Thông tin chỉ đạo điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
TB - LỊCH TUẦN CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN KIM BẢNG Tuần 13: Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023
TB - LỊCH TUẦN CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN KIM BẢNG Tuần 13: Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023
UBND huyện