Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TB - LỊCH TUẦN CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN KIM BẢNG (Tuần 39: Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 01/10/202)

Thông tin chỉ đạo điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
TB - LỊCH TUẦN CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN KIM BẢNG (Tuần 39: Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 01/10/202)
chi tiết tại đây TB LỊCH TUẦN THỨ 39.pdf
UBND huyện