Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TB - LỊCH TUẦN CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN KIM BẢNG (Tuần 46: Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023)

Thông tin chỉ đạo điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
TB - LỊCH TUẦN CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN KIM BẢNG (Tuần 46: Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023)
Xem chi tiết tại đây TB LỊCH TUẦN THỨ 46.pdf
UBND huyện