Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban kiểm Huyện ủy Kim Bảng sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2023

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Ủy ban kiểm Huyện ủy Kim Bảng sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2023

          Ngày 25/9/2023, UBKT Huyện ủy Kim Bảng tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

        9 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Kiểm tra các cấp huyện Kim Bảng đã tập trung chỉ đạo và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Trong 9 tháng qua,  Cấp ủy huyện đã thực hiện quy trình kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04 của BCH đảng bộ huyện về đẩy mạnh CNH nông nghiệp găn với sản xuất nông sản sạch, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2025; cấp ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra đối với 54 tổ chức, 33 đảng viên. Uỷ ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối 2 tổ chức, 5 đảng viên. Ngoài ra ủy ban kiểm tra các cấp còn kiểm tra tài chính đảng đối với 57 tổ chức Đảng với 2.719 đảng viên trong việc thu nộp quản lý, sử dụng đảng phí và 4 tổ chức đảng trong việc lập dự toán chi hoạt động công tác đảng.

Ủy ban kiểm tra huyện ủy Kim Bảng tổ chức sơ kết 9 tháng đầu năm 2023.jpg

Quang cảnh hội nghị 

          Về thực hiện công tác giám sát tổ chức đảng, đảng viên, UBKT các cấp Huyện Kim Bảng cũng đã thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề. Qua giám sát các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát cơ bản đều thực hiện tốt nội dung giám sát.

ĐC Phạm Hồng Sơn, TUV, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện phát biểu chị đạo tại hội nghị.jpg

​Đồng chí Phạm Hồng Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chị đạo tại hội nghị

         3 tháng cuối năm 2023, UBKT các cấp huyện Kim Bảng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; đôn đốc các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện kết luận sau các cuộc kiểm tra, giám sát; tăng cường giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo cán bộ, đảng viên theo quy định.