Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Nguyễn Uý triển khai xây dựng mô hình “Tự quản, tự phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”

Tin tức - Sự kiện Tín dụng chính sách xã hội  
Xã Nguyễn Uý triển khai xây dựng mô hình “Tự quản, tự phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”

          Chiều ngày 23/5/2023, Đảng uỷ, UBND xã Nguyễn Uý huyện Kim Bảng tổ chức Hội nghị triển khai sâu rộng tới toàn thể Đảng viên và cán bộ, công chức, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể xã, bí thư chi bộ các thôn về xây dựng mô hình “Tự quản, tự phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội".

         Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã triển khai Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề xây dựng mô hình “tự quản, tự phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội" gồm các nội dung như: Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự địa phương, trong đó lấy công an xã là lực lượng nòng cốt phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện mô hình được hiệu quả. Các chi bộ trong xã có trách nhiệm lãnh đạo toàn diện việc triển khai ở các thôn xóm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong sinh hoạt thường xuyên và định kỳ hàng tháng.

xa nguyên uy triên khai mô hinh tư quan trât tư, phong chông tôi pham va tê nan xa hôi..- cac đai biêu dư hôi nghi (1).jpg

Các đại biểu dự hội nghị 

            Theo đó, kế hoạch triển khai của mô hình nhằm vào 2 nội dung, đó là tự quản về con người; tài sản; địa bàn và tự phòng về tội phạm; tệ nạn xã hội; tệ nạn và những phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh trật tự. Xác định rõ đối tượng tham gia là các ban ngành đoàn thể, nhà trường, các cơ quan, doanh nghiệp, các hộ gia đình và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã. Thời gian tới để thực hiện hiệu quả mô hình này, xã Nguyễn Uý tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự; Phổ biến các chỉ thị, Nghị quyết về công tác quản lý  trật tự an toàn xã hội cũng như các văn bản pháp luật quy định về tội phạm và hình thức xử lý. Đồng thời phân công trách nhiệm theo từng chức năng nhiệm vụ của các ban ngành đoàn thể trong xã để phối kết hợp triển khai hiệu quả mô hình.

hôi nghi triên khai mô hinh tư quan tt, phong chông tôi pham va tê nan xa hôi xa nguyên uy.jpg

Ký kết mô hình  "Tự quản, tự phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội".

              Cũng tại hội nghị, xã đã thực hiện ký cam kết về triển khai xây dựng mô hình này trước sự chứng kiến của lãnh đạo phòng chuyên môn Công an tỉnh Hà Nam.