Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội khuyến học xã Đồng Hóa đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tức - Sự kiện Văn hóa - Xã hội  
Hội khuyến học xã Đồng Hóa đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

             Ngày 14/9/2020 Hội khuyến học xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được huyện chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã.

         Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học xã Đồng Hóa đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác khuyến học, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, toàn xã có 3.541 hội viên, chiếm tỷ lệ 35,9% dân số của xã. Tổng số gia đình đạt "Gia đình học tập" năm 2020 là 2.822 gia đình, chiếm tỷ lệ 95,4%; có 42 dòng họ  đạt dòng họ học tập.  Hiện tổng số quỹ khuyến học của toàn xã đạt hơn 150 triệu đồng; các chi hội cũng đã xây dựng được quỹ khuyến học với tổng số tiền 73 triệu đồng. Trong 5 năm qua, hội khuyến học xã Đồng Hóa đã cấp học bổng cho 120 em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 60 triệu đồng; phối hợp với hội cấp trên đề nghị quỹ Thiện tâm của tập đoàn VINGROUP thường xuyên cấp học bổng cho 5 cháu có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 1 cháu đang học Đại học y Hà Nội, 2 cháu học trường THCS, 2 cháu đang học tiểu học mỗi tháng 500.000đ. Đề nghị cho 22 cháu được nhận học bổng chắp cánh ước mơ trị giá 44 triệu đồng. Ngoài ra hội khuyến học xã Đồng Hóa còn phối hợp với UBND xã khen thưởng cho hàng nghìn lượt thầy, cô giáo và các em học sinh đạt thành tích cao trong giảng dậy và học tập, học sinh đỗ đại học, học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ra mắt ban chấp hành hội khuyến học Đồng Hóa.bmp

    Ban chấp hành Hội khuyến học xã Đồng Hóa

        Nhiệm kỳ 2020-2025  Hội khuyến học xã Đồng Hóa tiếp tục quán triệt thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập đến toàn đảng, toàn dân. Kiên định mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, xây dựng xã hội học tập sâu rộng bền vững. Phấn đấu đến năm 2025 tổng số hội viên đạt tỷ lệ 37,8% dân số toàn xã; có 100% cán bộ đảng viên là hội viên hội khuyến học. Chú trọng xây dựng cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Tiếp tục làm tốt công tác khuyến học khuyến tài.

         Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm,  Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã Đồng Hóa lần thứ V đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội hội khuyến học cấp trên.


Đài Kim Bảng