Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Phòng chống tác hại của thuốc lá tại huyện Kim Bảng giai đoạn 2023-2024

Văn bản chỉ đạo điều hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của UBND huyện  
Kế hoạch Phòng chống tác hại của thuốc lá tại huyện Kim Bảng giai đoạn 2023-2024
Kế hoạch Phòng chống tác hại của thuốc lá tại huyện Kim Bảng giai đoạn 2023-2024
Xem chi tiết tại đây kế hoạch.pdf
UBND huyện