Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng hoàn thành tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021.

Kim Bảng hoàn thành tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021.

        Thực hiện giai đoạn 2 cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021, ngày 1/7 Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính huyện Kim Bảng đã chỉ đạo ban chỉ đạo 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện ra quân thực hiện thu thập thông tin toàn bộ các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Điều tra viên Thị Trấn Quế điều tra, thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.jpg

​Điều tra viên thị trấn Quế điều tra, thu thập thông tin hộ sản xuất kinh doanh

           Nội dung thông tin thu thập trong Tổng điều tra giai đoạn 2 bao gồm: Kết quả sản xuất kinh doanh, số lượng, quy mô và lao động, mức động ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị điều tra… Trong giai đoạn 2 này, huyện sẽ tiến hành thu thập thông tin của 6.583 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 159 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện. Để thực hiện hoàn thành công  giai đoạn này, huyện đã huy động 41 điều tra viên. Các điều tra viên được chọn có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng điều tra và sử dụng thành thạo các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại di động để thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tại địa bàn. Sau gần một tháng  tổ chức thực hiện, huyện Kim Bảng đã hoàn thành đạt 100% kế hoạch của cuộc tổng điều tra giai đoạn 2. Góp phần thực hiện thành công cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện. Trong quá trình tổ chức điều tra, lực lượng điều tra viên, giám sát viên, các thành viên Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt các quy định, các biện pháp phòng chống dịch Covid-19./.​


Đài Kim Bảng