Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tham vấn quy hoạch hai bên tuyến đường vào khu các công trình quân sự tỉnh.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng tham vấn quy hoạch hai bên tuyến đường vào khu các công trình quân sự tỉnh.

           Ngày 13/9/2021 UBND huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị tham vấn quy hoạch hai bên tuyến đường vào khu các công trình quân sự tỉnh.

          Theo đó quy hoạch phân khu xây dựng  tỷ lệ 1/2000 khu vực hai bên tuyến đường vào các công trình quân sự tỉnh có quy mô tổng diện tích 148 ha, trong đó diện tích nghiên cứu trực tiếp 45,75 ha; diện tích nghiên cứu gián tiếp là 102 ha. Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa bàn xã Thanh Sơn. Về các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật gốm có trục giao thông chính đường cấp V miền núi, bề rộng đường 9-13m; bán kính cong nằm 50-250m. Mục tiêu của quy hoạch là xây dựng lên công trình giao thông phục vụ nhiệm vụ quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững, đảm bảo an ninh, an toàn cho khu vực. Làm cơ sở để quản lý, khai thác có hiệu quả công tác đầu tư xây dựng và triển khai các nhiệm vụ tiếp theo phù hợp với các quy định hiện hành. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch là Sở xây dựng Hà Nam.

Kim bảng tham vấn cộng đồng về quy hoạch đường quân sự.jpg

Hội nghị tham vấn quy hoạch hai bên tuyến đường vào khu các công trình quân sự tỉnh

          Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản nhất trí về ý tưởng quy hoạch phân khu xây dựng  tỷ lệ 1/2000 khu vực hai bên tuyến đường vào các công trình quân sự Tỉnh. Đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn rà soát kỹ hiện trạng khu vực nghiên cứu, các khu vực xung quanh vị trí nghiên cứu để quy hoạch hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật một cách  đồng bộ và hiện đại.


Đài Kim Bảng