Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021

          UBND huyện Kim Bảng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; tổng rà soát hộ nghèo,cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.

           Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Tùng – HUV – Phó chủ tịch UBND huyện.

hoi nghi truc tuyen huong dan ra soat ho ngheo.jpg

 Đồng chí Phạm Hoàng Tùng – HUV – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Theo đó đối tượng rà soát là toàn bộ hộ gia đình đang sinh sống trên địa bàn huyện. Tiêu chí xác định hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều theo quyết định số 59/2015/QĐTTg ngày 19/11/ 2015 của Thủ tướng Chính phủvề việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016- 2020. Hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 thực hiện theo Nghị định số 07/2021/ NĐ –CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025.  Về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025 cụ thể như sau: mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội  cơ bản trở lên;  Hộ nghèo khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.  Về mức chuẩn hộ cận nghèo: Hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản; Hộ cận nghèo khu vực thành thị là hộ có bình quân thu nhập đầu người/ tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đối với hộ có mức sống trung bình: Khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/ tháng trên 1.500.000 đồng đến 2.250.000 đồng. Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân  đầu người/tháng trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

hoi nghi truc tuyen huong dan ra soat ho ngheo.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tham gia ý kiến

 Để triển khai kế hoạch có hiệu quả, UBND huyện Kim Bảng yêu cầu các cơ quan liên quan, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích,ý nghĩa của tổng rà soát. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn phải có sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp. Quá trình rà soátthực hiện đúng quy trình, tiến độ, bảo đảm tính chính xác theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ. Kết quả rà soát phản ánh đúng thực tế tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, không chạy theo chỉ tiêu, thành tích. Theo kế hoạch các xã, thị trấn báo cáo kết quả rà soát sơ bộ về UBND huyện trước ngày 05/11/2021, kết quả rà soát chính thức trước ngày 10/12/2021./.


Đài Kim Bảng