Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ngân hàng Chính sách xã hội

Tin tức - Sự kiện Tín dụng chính sách xã hội  
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ngân hàng Chính sách xã hội

              Chiều 02/2, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ngân hàng Chinhscáh xã hội (NHCSXH) giai đoạn 2024 - 2030

anh 1.PNG

 Đại biểu dự Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và NHCSXH

             Tham dự Lễ ký kết, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có: PGS,TS. Nguyễn Duy Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện; PGS,TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; GS,TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS. Đinh Ngọc Giang - Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học; TS. Trương Công Đắc - Chánh Văn phòng Học viện; đại diện Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Quản lý khoa học, Viện Kinh tế, Viện lãnh đạo và chính sách công, Viện Kinh tế chính trị, Viện Xã hội học và Phát triển, Viện CNXH khoa học.

             Về phía NHCSXH có TS. Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng uỷ NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Uỷ viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát Nguyễn Mạnh Tú; Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ NHCSXH TW Nguyễn Minh Phương; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Chủ tịch Công đoàn; Giám đốc các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm đào tạo.

anh 2.PNG

​GS,TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

               Phát biểu tại Lễ Ký thỏa thuận, TS. Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng uỷ NHCSXH TW, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cho biết: Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, động viên được sự tham gia tích cực của toàn xã hội, góp phần đáng kể giảm số hộ nghèo, tăng số hộ khá, cải thiện từng bước đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Một trong những giải pháp mang lại hiệu quả là việc hình thành kênh tín dụng dành riêng cho người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, cụ thể hóa quy định của Luật các Tổ chức tín dụng về phát triển các ngân hàng chính sách hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngày 04/10/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg về việc thành lập NHCSXH trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo.


Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kim Bảng