Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v thực hiện phòng, chống dịch bệnh Tay chân miệng, bệnh Đậu mùa khỉ, bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khoẻ tâm ...

Tin tức - Sự kiện Sức khỏe - Đời sống  
V/v thực hiện phòng, chống dịch bệnh Tay chân miệng, bệnh Đậu mùa khỉ, bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khoẻ tâm thần; chăm sóc sức khoẻ trẻ sơ sinh
V/v thực hiện phòng, chống dịch bệnh Tay chân miệng, bệnh Đậu mùa khỉ, bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khoẻ tâm thần; chăm sóc sức khoẻ trẻ sơ sinh
Xem chi tiết CV thực hiện PC dịch TCM,ĐMK, RLTT ngày 04- 6-2022.pdf
UBND huyện