Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật

Sức khỏe - Đời sống Vệ sinh - An toàn thực phẩm  
Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật

          Ngày 11/11, Tại huyện Kim Bảng, Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP cho các thành viên ban chỉ đạo liên ngành của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn.

hoi nghi pho bien cac van ban quy pham... ve an toan tyhuc pham.jpg

                   ​​Các đại biểu dự hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP

​           Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản các chỉ thị nghị định, thông tư chuyên ngành của Chính phủ về ATTP  như: Chỉ thị 17  “ Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới; Nghị định 115/2018 quy định  xử phạt hành chính về ATTP; Nghị định 155/2018 về sửa đổi bố sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ y tế; Các quy định phân cấp quản lý nhà nước về ATTP thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Qua đó giúp các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành ATTP từ huyện đến cơ sở nắm vững các quy định văn bản pháp luật về ATTP, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, có hiệu quả vào thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về ATTP từ khâu sản xuất, cung ứng đến tiêu thụ sản phẩm. Hạn chế ngộ độc thực phẩm, bảo vệ tốt sức khỏe cộng đồng.


          Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản các chỉ thị nghị định, thông tư chuyên ngành của Chính phủ về ATTP  như: Chỉ thị 17  “ Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới; Nghị định 115/2018 quy định  xử phạt hành chính về ATTP; Nghị định 155/2018 về sửa đổi bố sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ y tế; Các quy định phân cấp quản lý nhà nước về ATTP thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Qua đó giúp các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành ATTP từ huyện đến cơ sở nắm vững các quy định văn bản pháp luật về ATTP, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, có hiệu quả vào thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về ATTP từ khâu sản xuất, cung ứng đến tiêu thụ sản phẩm. Hạn chế ngộ độc thực phẩm, bảo vệ tốt sức khỏe cộng đồng.


Đài Kim Bảng