Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Thông tin tuyên truyền, phổ biến,hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách  
Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 21/4/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 442/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.