Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Liên Hiệp phụ nữ huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên đề đổi mới công tác tuyên truyền, giáo...

Tin tức - Sự kiện Thông tin tuyên truyền, phổ biến,hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách  
Hội Liên Hiệp phụ nữ huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên đề đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục trong sinh hoạt hội viên; tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống mua bán người.

          Ngày 28/10/2021, Hội Liên Hiệp phụ nữ  huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên đề đổi mới  công tác tuyên truyên, giáo dục trong sinh hoạt hội viên cho đội ngũ cán bộ chi hội cơ sở; tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống mua bán người cho cán bộ, hội viên nòng cốt cơ sở.

giáo dục pl phụ nữ  2 (1).jpg

​Các đại biểu dự hội nghị

         Tại buổi tập huấn các đồng chí là chi hội trưởng chi hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã được truyền đạt các nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác đối với cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ cơ sở; Kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế,bảo vệ môi trường; Công tác phát triển xây dựng tổ chức hội vững mạnh; Công tác quản lý tài chính; Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và kỹ năng xử lý tình huống trong công tác hội. Thông qua tập huấn nhằm trang bị thêm những kiến thức kỹ năng, kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động phong trào phụ nữ, từ đó áp dụng vào thực tiễn tại cơ sở. Từng bước tăng cường đổi mới hình thức sinh hoạt chi hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

         Chiều cùng ngày, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 50 cán bộ, hội viên chủ chốt của các Hội liên hiệp phụ nữ xã, thị trấn trong toàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lữ Mai Tùng trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật sở tư pháp tỉnh Hà Nam phổ biến những quy định của pháp luật liên quan tới công tác phòng, chống mua bán người: Những điểm nổi bật cua Luật Phòng, chống mua bán người (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2012); nhận diện những biểu hiện của hành vi mua bán người; cách thức phòng ngừa, trách nhiệm tham gia phòng ngừa; tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân…Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nòng cốt của các Hội liên hiệp phụ nữ xã, thị trấn trong toàn huyện là một trong những hoạt động thiết thực của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (9/11/2021).


Đài Kim Bảng