Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tuyên truyền phổ biến chính sách luật về đất đai

Tin tức - Sự kiện Thông tin tuyên truyền, phổ biến,hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách  
Kim Bảng tuyên truyền phổ biến chính sách luật về đất đai

         Chiều ngày 17/4/2023, tại xã Thi Sơn, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với UBND xã tổ chức Hội nghị trợ giúp pháp lý, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai năm 2023 cho gần 100 cán bộ, công chức xã, hội viên các hội, đoàn thể trên địa bàn .

kim bang tuyên truyên phô biên phap luât va hô trơ phap ly vê đât đai .. tai xa thi sơn.jpg

​Cán bộ tư pháp tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai cho người dân xã Thi Sơn

         Tại hội nghị các đại biểu đã nghe cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam tuyên truyền phổ biến những  nội dung cơ bản về quy định pháp luật về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng cụ thể như: quy trình, trình tự, thủ tục khi nhà nước thu hồi đất; các nhóm dự án nhà nước thu hồi đất; quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…Bên cạnh đó các đại biểu còn được trao đổi cũng như giải đáp trực tiếp những khó khăn vướng mắc pháp lý phát sinh trong thực tế cuộc sống về lĩnh vực đất đai.  Cũng tại hội nghị các đại biểu còn được nghe tuyên truyền về luật phòng chống buôn bán người và cách phòng tránh.

       Thông qua hội nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cách thức, tổ chức thực hiện và thi hành pháp luật trên địa bàn. Đồng thời nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trong xã, góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận giữa người dân với các cấp chính quyền trong thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng tại địa phương, xây dựng thói quen sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật./.